• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
Yavuz Sultan Selim
 • Yavuz S. Selim’in yetişmesinde babası 2.Bayezid’in nasıl bir etkisi olmuştu?
 • Annesi Gülbahar Hatun’un kabri bugün neden Trabzon’da bulunmaktadır?
 • Başkentten bu kadar uzakta vazife almasının karakterinde meydana getirdiği etkiler nelerdir?
 • Gençlik yıllarında düşmanı Şah İsmail’in huzuruna çıkacak kadar ciddi bir cesareti nereden almıştır?
 • Hocaları Zembilli ve İbni Kemal ile ilişkileri nasıldır?
 • Doğu Seferine çıkmadan önce İdris-i Bitlisi adlı ünlü alimi Doğu Aşiretlerine neden göndermiştir?
 • Mısır Seferine çıkmazdan önce Kayınpederi Alaüddevle ve çok yaşlı olan Kansu Gavri’ye karşı saygısı ve siyaseti nasıldır?
 • Çaldıran’da Şah İsmail’in danışmanlığını yapan Hasan Can’ı savaştan sonra kendi yakın danışmanlığına nasıl getirmiştir?
 • Dünyanın en etkili sultanı iken sade giyinen ve tahta tabaktan yemeği tercih eden bu anlayış ne ile izah edilmedilir?
 • Mısır Seferinden binlerce dönüm toprak, Mukaddes Emanetler ve Halifelik ünvanı ile dönerken İstanbul’a gündüz değil gece girmesinin arkasında yatan şeyler nelerdir?
 • Her bir seferine katırlar yükü ile kitap götüren, ölünce hocasının hırkasını üzerine örttüren ve kulağına Allah’ın kölesiyim diyerek küpe taktıran bu muamma şahsiyetin bu hal ve tavırlarının altında yatan nedir?

Programın İçerik Özeti: 

Yavuz Sultan Selim tartışmalı geçmişi ile hala içimizde bir muamma olarak durmaktadır. Kimimiz yaptığı muhteşem seferler ile onu Osmanlı?nın bir numarası olarak görürken, bazımız kardeş katline bulaştırmaya çalışır, kimide Anadolu’da yaptığı uydurulan katliam masallarından dem vurur. Halbuki doğumundan vefatını Yavuz Sultan Selim ciddi bir denge, strateji ve kültür insanıdır. Farsca şiirler yazacak kadar edebi, Çin İmparatorunun yüreğine korku salacak kadar tedbirli ve planlı, Osmanlı ülkesini üç kat büyütecek kadar da aktif bir kişidir. Bir insan kazanma üstadıdır. Doğu İnsanına derdini anlatmak için İdrisi Bitlis’i gibi nice alimi oralara göndermiş, bir yandan Akdeniz’de korsanlık yapan Barbaros ile ilgilenmiş diğer yandan da düşmanlarını bile dost yapacak kadar bir yakınlık göstermiştir çevresine. Ama aynı yakın yönetici çevreye, herhangi bir yumuşama ve makam sevdasına mahal vermeme adına sert tedbirler almasını da bilmiştir. Kısacası Yavuz’u anlamak Osmanlı’nın büyüklüğünü anlamak demektir.