• Facebook
  • Twitter
  • İnstagram
  • Youtube
Tarihte Eğitime Gönül Verenler

Tarihte Eğitime Gönül Verenler

  • Osmanlı Devleti’ni bu kadar büyük yapan Eğitim sırrı neydi?
  • Bir toplum eğitim adına nasıl bir seferberlik başlatmıştı? Ebu Suud Hz. nin bir sıbyan mektebinin bahçesinde yatmak istemesinin arkasında yatan neydi?
  • Sokullu Mehmet Paşa Mimar Sinan’a yaptırdığı türbesinin yanına neden bir medrese ve bir Dar’ül Kurra inşa ettirmişti?
  • Hasan Hüsnü Paşa türbesini neden 6 odalı yaptırmıştı? Mehmet Reşad Han’ın, türbesini yaptırırken yanına bir mektep ve havuz yaptırmasının sebepleri nelerdi?
  • Hüsrev Paşa kendi yaptırdığı tekke ve kütüphanesinin arasında neden kölesi ile birlikte yatıyordu?
  • Mihrişah Valide Sultan, İmaret, sebil ve sıbyan mektebinin arasına türbesini neyi hayal ederek inşa ettirmişti?
  • Fatih’ten, Yavuz Sultan Selim’e, Kanuni’den, 1. Ahmet’e kadar Külliye yapımının mantığı nelere dayanmaktaydı? Bir kiş yaptırdığı okulun bahçesinde yatmayı neden isterdi? Bugün de bu eğitim kahramanlarının destanını yaşatanlar var mıydı? Dünden bugüne Eğitim ve Eğitim neferleri, Okullar ve Okullarının Bahçesinde yatan yiğitler bu programda?

Programın İçerik Özeti:

okullar-6Eğitim ve öğretime Ecdadımız tarafıdan tarihte ne derece önem verildiğinin anlatılmaya çalışıldığı bu programda görsel malzeme üzerinden konu izah edilmeye çalışılır. Gerçek hayattan alınma bir hadisenin ışığında başlayan programda bir genç, aklına takılan bir sorunun cevabını bulamamanın verdiği sıkıntıyla kendisini bir mezarlığın kapısında bulur. Aklına takılan şey? Osmanlı’yı bu kadar büyük yapan şeyin ne olduğu, bugün bizim neden böyle büyük bir medeniyet haline gelemediğimiz? sorusudur. Önüne çıkan bu eski mezarlığa girip, gördüğü her bir kabirdeki tarihi şahsiyete bu soruyu sormaya karar verir. Uğradığı her bir kabirde bu güne kadar hiç farketmediği detaylar yakalamaya başlar. Sanki oradaki zatlar lisanı halleri ile kendisi ile konuşmaktadırlar. Nihayet sorusunun cevabını bulur. Ama bu kez ikinci bir soru takılır aklına. Peki bugün bizim de böyle eğitim sevdalılarımız olmayacak mı? Cevabı aniden çalan telefonunun ucundadır?