• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
Dünya’nın En Eski Ülkesi Yemen
(Sana, Taiz, Aden, Hudeyde, Hadramud)

Bir Türlü Paylaşılamayan Belde?

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen eski Kavimler Yemen’de mi yaşamıştır?

 • Başkent Sana’nın adı Hz.Nuh’un oğlu Sam’dan mı gelmektedir?
 • Hz.Süleyman kıssasında geçen Belkıs Yemen’deki izleri hala durmakta mıdır?
 • Arap alfabesinin temellerini oluşturan Nabati Alfabesi Yemen’de mi oluşturulmuştur?
 • Dünyanın ilk gökdelenleri neden Yemen’de yapılmış ve insanlar bu binlerce yıllık evlerde hala niye oturmaktadır?
 • Yemenlilerin mezhebi olan Zeydilik ve İmamlık ne anlama gelmektedir?
 • Kabe’yi yıkma girişiminde bulunan Ebrehe Yemen’e nereden gelmiştir?
 • Yemen Muaz bin Cebel Hz.’nin eli ile İslamiyetle nasıl şereflenmiştir?
 • Muaz bin Cebel Hz.’ni Yemen’de gönderen Peygamber Efendimiz (s.a.s), devesi Kusva’yı neden O’nunla birlikte Yemen’e göndermiştir?
 • Hz.Ali’nin Sana’daki izleri nelerdir?
 • Yemen, İslam Dünyasında neden hep stratejik bir yer olarak görülmüştür?
 • Selahaddin Eyyübi, kardeşi Tuğtekin’in neden Yemen?e göndermiştir?
 • Portekizlilerin Hindistan Ticaret yollarını ele geçirirken Aden’i işgallerinin altında yatan sebepler nelerdir?
 • Memlüklülerden sonra bölge, Osmanlı’ya nasıl geçmiş, kimler eli ile şekillendirilmiştir?
 • Mısır Beylerbeyi Süleyman Paşa’nın bugün nerede hangi izleri mevcuttur?
 • İmam Mutahharın 60 yıllık saldırıları, Yemen Beylerbeyi Hasan Paşa tarafından ne şekilde sona erdirilmiştir?
 • Süleyman Paşa’dan Sinan Paşa’ya, Mustafa Neşşar Paşa’dan Hasan Paşa’ya Yemen’de Osmanlı Paşaları nasıl bir yönetim sergilemişlerdir?
 • Kahveden, baharata, gattan, kınaya, Osmanlı Peksimetinden, Fahse’ye, taş sahanlardan cembiyeye Yemen kültürünün özellikleri nelerdir?
 • Sula’dan Kevkevan’a, Şibam’dan Hadramut’a bu eski medeniyet bize neler anlatmaktadır?
 • İngilizler bölgeyi ele geçirmek için neler yapmış, Osmanlı istihbaratı nasıl çalışmıştır?
 • Yemenliler bugün bizi hala neden çok sevmekte, Türkiye insanı Yemen’de hangi sebeplerden dolayı birinci sınıf toplum olarak kabul edilmektedir?
 • Cumhuriyet kurulduktan sonra, Yemen imamı Yahya, TBMM’ne, “Ben sizin Sana valinizim” yazılı vesikalar göndermiş midir?
 • Ad Kavminden, Semudlulara, Himyerilerden Nabatilere, Main ve Sebe’den Rasulilere, Eyyübilerden, Memlüklü ve Osmanlılara, İnsanlığın en eski Ülkesi Yemen bu programda.

Programın İçerik Özeti:

Yemen hiç şüphesiz yeryüzünün en eski ülkesidir. Kur’an’ı Kerim’de adı geçen eski kavimler olan Ad, Semud vb. Nice eski toplum burada yaşamıştır. Aynı zamanda dünya medeniyetinin de şekillenme, yükselme yeri yemendir. Amerika’da insanlar çadırlarda yaşarken Yemen’de gökdelenler dikilmektedir. Bu topraklarda hüküm sürmüş Sebe, Main, Rasuli, Tahiri gibi medeniyetler silinmez izler bırakmışlardır. Aynı zamanda bir Peygamberler geçidine sahne olan bu topraklar dikkatli şekilde incelenirse insana çok şey katacaktır. Yemen’in Türkiye insanı ile koparılamaz bağları vardır. Oraya sadece Mekke ve Medine’yi korumak için giden ve yüzyıllarca karakol vazifesi gören Osmanlılar, dünya tarihinde Yemenlilerle geçinebilen ve kendilerini kabul ettirebilen tek toplum olmuşlardır. Çünkü bu ufak tefek, hırçın dağların zirvelerinde yaşayan toplum tahakkümü kabul etmemektedir. Ancak Osmanlı’ya yürekten bağlanmış ve bugün hala Türkiye deyince gözleri ışıldamaktadır. Ülkemizden binlerce km. uzakta bize ait kültürün Yemenlilerce yaşatıldığını görmek, Osmanlı paralarının Yemenli kadınlarda takı olarak kullanıldığına şahit olmak ve hala Yemen’de yaşayan onbinlerce Anadolu kökenli insanımızın orada kalan torunları ile kucaklaşmak bambaşka bir duygudur.