• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
Dinler ve Peygamberlerin Buluşma Noktası Kudüs

(Kudüs, Halil, Beytüllahim, Eriha)

Bir Türlü Paylaşılamayan Belde?

 • Davut Peygamber’in fethi ile, tek bir Allah inancı başlayan şehirde daha önce kimler yaşamıştır?
 • Hz.Süleyman Mabedi?nin başına neler gelmiş, kimler tarafından nasıl tahrip edilmiştir?
 • Osmanlı’nın birçok yerde kullandığı ve bugün İsrail’in bayrağında bulunan Süleyman Peygamber’in Mührü’nün arkasında yatan gerçekler nelerdir?
 • Hz. İsa Beytüllahim’de Hz.Meryem tarafından nasıl dünyaya getirilmiş, bu sırada hangi olaylar cereyan etmiştir?
 • Halil’deki mağarada medfun bulunan Hz.İbrahim’den Hz.İshak’a, Hz.Yakup’tan Hz.Yusuf’a Kenan, Hicaz, Mısır, Halil bağlantısı nasıl ortaya çıkmıştır.
 • Kur’an’da Meleklerin ziyaret ettiği anlatılan Hz.İbrahim’in evi bugün hala ayakta mıdır?
 • Hz.Musa’nın kabri Yahudiler tarafından kabul edilmezken yüzyıllarca İslam Medeniyetleri tarafından özenle nasıl korunmuş ve bugünlere getirilmiştir?
 • Çok karıştırılan Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s Sahra neresidir? Peygamberimiz miraca tam nereden yükselmiştir?
 • Yavuz Sultan Selim’in Kudüs’ü alması ile bölge nasıl bir statü kazanmış, Osmanlı burayı yönetirken nelere dikkat etmiştir?
 • Hemen bütün hayatı burada geçen Hz.İsa’nın gerçek izleri bugün şehrin hangi mekanlarında saklıdır?
 • Hz.İsa’nın göğe yükseldiği yer yüzyıllarca müslümanlar tarafından özenle nasıl korunmuş ve bir cami bahçesi içinde nasıl değerlendirilmiştir?
 • Davut Peygamber’den Hz.Meryem’e, Selman-ı Farisi Hz.’den Rabia’tül Adeviye’ye, farklı dinlere ait nice kıymetli kişi, Kudüs’te bir arada nerede medfundurlar?
 • Yahudilik inancı bugün neden onlarca farklı mezhep ve görüş halinde yaşamaktadır?
 • Hz.Musa’dan Hz.Yuşa’ya, Hz.Üzeyir’den Danyel As.’a gerçek yahudilikten bugünkü ayrıma giden süreç nasıl işlemiştir?
 • Yahudiler Ağlama Duvarını nasıl icad etmiş ve orada neden ağlamakta, Hristiyanlar Hz.İsa’nın çarmıha gerildiğine neye göre inanmaktadır?
 • Hz. Ömer Kudüs’ü nasıl fethetmiş, şehre nasıl girmiştir ve Kıyamet Kilisesi’nde neden namaz kılmamıştır?
 • 1917 yılında İngilizler Kudüs’ü alırken general Allenby şehre ne şekilde girmiş, Almanlar müttefikimiz olduğu halde bu savunmada nasıl bir tavır ortaya koymuşlardır?
 • Yavuz Sultan Selim’den Sultan 2. Abdülhamid Han’a Filistin halkının Türkiye’ye özel bir sempati duymasının altında yatan gerçekler nelerdir?
 • Kudüs’ten ayrılırken Osmanlı’nın güvenlik için bıraktığı son müfrezenin başına neler gelmiş, bu birlik vazifesini hangi yıla kadar sürdürebilmiştir?
 • Dünyanın hala yaşamakta olan en eski şehri Eriha’nın dünden bugüne ilginç hikayesi nasıldır?
 • Lut Gölü’nün özellikleri nedir ve Lut kavmine ait izler hala görülebilmekte midir?
 • 1948, 1967, 1972 tarihleri İsrail Devleti ve dünya siyaseti için ne anlama gelmektedir.
 • Yahudilerin gerçek amacı nedir? Ortodoks ve Siyonist Yahudi arasında fark var mıdır? Aşkenaz, Seferad, Karay ve Mizrahi ne anlama gelmektedir?
 • Halil Kapısının üzerinde neden “Lailahe İllallah İbrahim Halilullah” yazmaktadır?
 • Kıyamet Kilisesinin üzerinde yaklaşık bir buçuk asırdır duran tahta merdiven’in sırrı nedir ve neden kaldırılamamaktadır?
 • Bir mekan hem Hz. Davut’un kabri, hem Hz.İsa’nın son akşam yemeği yediği mekan, hemde İslam dönemine ait bir cami olabilir mi? Bu ve buna na benzer daha nice ilginç detay, 3000 yıllık bir tarih süreci içinde bu programda

Programın İçerik Özeti: Bu programda Hz.İbrahim’den Hz.Musa’ya, Hz.İsa’dan, Hz.Muhammed’e (s.a.s) Peygamberlerin ve dinlerin izleri ile süslü bu şehirde merak konusu bu izler tek tek gösterilmeye çalışılacaktır. Ayrıca farklı dinlerin ortak mekanı olması dolayısı ile yüzyıllarca paylaşılamayan şehir üzerinde oynanan oyunlar, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın detayları, Avrupa ülkeleri, İsrail ve Osmanlı’nın bölgedeki rolleri irdelenerek bugünkü durumun daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. 3000 yıllık bir geçmiş iyi okunabilirse, Kudüs’e kimlerin hizmet ettiği, kimlerinde çıkar hesapları yaptığı rahatlıkla anlaşılabilecektir. Filistinliler ve Yahudilerin bugünkü psikolojisini anlamak için Hz.Musa’dan günümüze gerçekleşen süreci çok iyi okumak gerekmektedir. Programda Kudüs’ten Halil’e, Beytüllahim’den Eriha’ya paylaşılamayan bir bölgenin tüm özellikleri masaya yatırılacaktır. Ayrıca mekana hükmeden nice devlet, Davut Peygamber Krallığından, Babil Devleti’ne, Romalılardan, Herod Krallığına, Hz.Ömer’den Emeviler’e Eyyübilerden Memlüklülere ve Osmanlılara kadar tek tek incelenecek ve kimlerin bu topraklarda nasıl bir yönetim sergilediği anlaşılmaya çalışılacaktır. Dünyanın en özel ve aynı zamanda en problemli yeri olan Kudüs’ün şifrelerini çözmek ve insanımıza tarih şuuru kazandırmak için Kudüs programı büyük önem arzetmektedir.