• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
Avrupa’nın Ortasında Bir Osmanlı Bosna Hersek

O’nu Anlamak Osmanlı’yı Anlamaktır

 • Bosna Halkına neden Evlad-I Fatihan denmektedir?
 • Avrupa Kıtasında bu Osmanlı Sevdalısı toplum nasıl oluşmuştur?
 • Hristiyanlığın Bogomil Mezhebine bağlı bu insanlar gönüllerini İslamiyete nasıl açmıştır?
 • Sadece Travnik’ten 27 Osmanlı Sadrazamı’nın çıkmasının arkasında yatan sebepler nedir?
 • Bir Sırp Dükasının oğlu olan Stefan Yavuz Sultan Selim’e nasıl Sadrazam olmuştur?
 • Sarayova’nın merkezindeki Baş Çarşı bizlere neler hatırlatmaktadır?
 • İsa Bey’den Hüsrev Paşa’ya Selçuk Hatun’dan Malkoç Bey’e bu coğrafya, nakış nakış nasıl işlenmiştir?
 • İslam Sanatı’nın en güzel üç Alaca Camisinden birisini Bosna’ya kimler inşa etmiştir ve üzerindeki tezyinatın anlamı nedir?
 • Türkçe bilmedikleri halde farklı bir dil olan Boşnakca’da hala yaşayan binlerce Türkçe ifade ve deyim ne anlama gelmektedir?
 • Sokullu Mehmet Paşa’dan Lala Mustafa Paşa’ya, Hersekzade Ahmet Paşa’dan Bosnalı İsmail Paşa’ya Bosna’dan Dünya’ya dağılan bu kıymetli simalar kimlerdir?
 • Yüzyıllar once Orta Asya’lardan gelip Buna Nehri’nin çıkışına Blagay Tekkesi’ni kuran Sarı Saltukları bunu yapmaya iten sebepler nelerdir?
 • Avrupa Toplumu, 1992-95 Savaşında Sırp ve Hırvat Saldırılarına neden duyarsız kalmıştır?
 • Bu katliam, Avrupa’nın gerçek yüzünü gösterirken Boşnaklar?da nasıl bir etki meydana getirmiştir?
 • Sarayova’dan Travnik’e, Vişegrad’tan Mostar’a Bosna ve Bosna İnsanı ile tarihi bağlarımız bu programda.

Programın İçerik Özeti: Bu programda Bosna insanı ile tarihi bağlarımız üzerinden bu günkü durum incelenmektedir. Öncelikle tarihte Bosna Halkı, Fatih Sultan Mehmet ile İslamiyet ile tanışmaları, Osmanlıya asırlarca hizmetleri, devşirme ile kazanılmış nice kıymetli sima ve hizmetleri, Bosna, Travnik, Mostar ve Vişegrat’taki eserler, Bosna Savaşı?nın arka planı ve bu insanların değerlerine bağlılıkları işlenen konulardan bazılarıdır.