• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
Tarihte Bakıpta Göremediklerimiz

Sır Kapısı Bu Kez Tarihe Açılıyor

 • İstanbul’daki Osmanlı türbelerinin hemen tamamı neden 8 gen inşa edilmişti?
 • Kanuni Sultan Süleyman’in vasiyetinde, küçük bir sandukayı yanında kabre götürmek istemesinin ardında yatan sır neydi?
 • Eba Eyyub El Ensari bugün ki türbesinde değilde avludaki çınarın altında mı yatmaktaydı?
 • Bir çok tarihi yapımızda bulunan ve bugün bir ülkenin bayrağında yer alan 6 köşeli yıldızın ecdat tarafından önemsenmesinin sebepleri nelerdi?
 • Mezar taşlarının üzerlerinde bulunan meyve kabartmaları ne anlama geliyordu?
 • Bugün büyük şehirlerimizin yol ortalarında bulunan ve birtürlü kaldırılamayan camiler ne ile izah edilebilirdi?
 • Yunan Garnizon Kumandanı, Bursa işgali sonrası askerlerine, türbelerin bahçelerine bile girmeyi neden yasaklamıştı?
 • Üç Şerefeli Cami’nin girişinde bulunan yeşil sütunların melekleri sembolize etmesinin altında neler yatıyordu?
 • Selimiye Cami’nin hünkar mahfelindeki çilehane, bize neler anlatıyordu?
 • Edirne Eski Cami’nin duvarındaki küçük taşın sırrı neydi?
 • Küçücük bir taştan, dev mimari yapılara, fazilet timsali insanlardan, onların hayır eserlerine kadar Sır Kapısı bu kez tarihe aralanıyor.

Programın İçerik Özeti:

Bir baktıklarımız, bir de görüp farkettiklerimiz vardır. Alman sosyolog Anna Chimal:”Türkler hazinelerinin üzerinde oturan dilenciler gibiler, neyin üzerinde oturduklarını farkında değiller?” diyor. Gerçekten büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. İşte bu programda az da olsa bu mirasın farkına varmaya çalışıyoruz. Aslında hemen yanıbaşımızdaki tarihi bir evin saçak altındaki kitabeyi anlayabilsek, bir kumaş üzerindeki Mührü Süleymanı, çeşme kitabesindeki Ali Suretini, yada türbelerin neden sekizgen yapıldığını, mezartaşlarına meyve ve kolye alınlık kakmanın altında yatan sebepleri? İşte bu program tarihten bir sır kapısını aralayarak bakıpta göremediklerimizi bize göstermeye çalışıyor.