• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
Osmanlı’yı Bilmek

Osmanlı’yı Keşfetmenin Şifreleri, 600 Yılın Safha Safha Analizi Bu Programda

 • Köse Mihail’den oğlu Hızır Bey’e, torunu Gazi Mihail’e kadar Osman Gazi ile tanışan bir Tekfur ailesi nasıl değişti?
 • Düşmanını dost yapan Osmanlı, Karamanoğullarının kalbini nasıl kazandı?
 • Hadis kaynaklı adalet anlayışları mimariye nasıl yansıdı?
 • Kosava’daki Attan İnmeyesüz vasiyetini Kanuni hayatına nasıl tatbik etti?
 • Fatih’in emri ile yaptırılan Topkapı Sarayı’nın kapıları, neden kitap kapağı şeklinde döktürüldü?
 • Sarayda kurulan dünyanın en büyük Siyasal bilimler akademisi Enderun’un incelikleri nelerdi?
 • Osmanlı paşaları neden her gittikleri yeri külliyelerle donattılar ve buralardan kimler yetişti?
 • 2.Mahmud’un hayatını kurtaran Cevri Kalfa’ya büyük meblağlar ihsan edildiğinde, O, öncelikle ne yaptı?
 • Sadaka taşlarından Köşk Mescidlere, kuş evlerine kadar hayra dair emmareler bu toplumda nasıl şekillendi?
 • Osmanlı sultanları sorguçlarının üzerine neden tüy takıyordu ve bu tüyün yıpranmış halinin bir hikmeti varmıydı?
 • Osmanlı padişahlarının yarısı neden Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) ismini taşıyordu?
 • Romalıların arslan ahırlarının üzerine okullar yaptıran Osmanlı padişahı kimdi?
 • Osmanlı’da zenci paşaların bulunması ve Eyüp Sultan Hazretlerinin yanında yatabilecek kadar değerli olmalarının arkasında neler yatıyordu?
 • Gürcistan Sohum Kalesinden getirilen kitabe neden Topkapı Sarayı’nın bahçesine dikilmişti?
 • Yelken bezinden, top ve tüfeğe, lahana ve bamyadan hokka ve divite kadar zengin bir yaşandı Osmanlı mezartaşlarına nasıl yansımıştı?
 • 600 yıllık bir zaman dilimi içerisinde kuruluşundan yıkılışına, Osmanlı’yı büyük yapan detaylar bu programda?