• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
Dünyada Mehmetçik

Kafkasya’dan, Galiçya’ya, Medine’den Yemen’e, Çanakkale’den Süveyş’e hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflar eşliğinde Mehmetciğin vatan, din ve namus mücadelesi

 • Osmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı’nda dünyanın nerelerinde kimlerle savaştı?
 • Bağdat’ı almaya çalışan İngilizler Selman Pak Meydan Muharebesinde nasıl bozguna uğratıldı?
 • Kut’ül Amara’da 20 bin İngiliz nasil esir edildi?
 • Rusları durdurmak için Kafkas harekatına katılan birliklerimizin başına ne geldi?
 • Kuzey Afrika’da Osmanlı’ya bağlı yerli Sûnisi birlikleri neler yaptılar?
 • Romanya’nın Galiçya dağlarında Osmanlı askerleri neden bulunuyorlardı?
 • Kafkasya’nın karlı dağlarında kızaklı Osmanlı birlikleri neler yapmaktaydı?
 • Lawrens’in kandırdığı gruplarla iş birliği yapan İngilizler Kudüs’e nasıl girmişlerdi?
 • Osmanlı askerleri esirlerine nasıl muamele yapıyorlardı?
 • Kanal cephesindeki yenilgimizin sebepleri nelerdi?
 • Çanakkale’de bir destan yazan Mehmetcikler bu muvaffakiyeti diğer cephelere tam olarak taşıyamamışlar mıydı?
 • Çanakkale’den, Kafkasya’ya, Galiçya’dan Sina’ya bir destan nasıl yazıldı?