• Facebook
  • Twitter
  • İnstagram
  • Youtube
Seminerler


Bir Aksiyon İnsanı Mehmet Akif Ersoy

Bir Aksiyon İnsanı Mehmet Akif Ersoy

Dizeleri ile Dünü Bugüne Bağlayan, Yaşantısı ile Mücadelenin En Anlamlısını Gösteren ŞairMehmet Akif’in Fatih’in eseri Sahnı Seman’da ilk şekillenmesi kimlerin eliyle nasıl gerçekleşti?Baytar Mektebinden komposizyon muallimliğine oradan Darülfünün müderrisliğine uzanan eğitim hayatı nasıl şekillendi?İttihat ve Terakkiye nasıl girdi onların gerçek yüzünü farkedince tepkisi nasıl oldu?Mısır’dan Berlin’e uzanan gizli istihbarat vazifesinde başından geçen ola..

Bir Osmanlı Düğünü

Bir Osmanlı Düğünü

Eğlencenin Bile Bizcesi Bambaşkaydı-Osmanlı’da düğün ne demekti ve düğünlerle amaçlanan şey neydi?-Düğünlerin gündüzü gibi gecesi de renkli ve aydınlık geçiyor muydu-Bu tarz ortamlarda çocuklar yanında büyüklere yönelik programlar da varmıydı?-İbrahim Paşa?nın düğünü neden Kanuni?nin düğününden daha gösterişli geçmişti?-’Allah’a ve Ahirete iman eden misafirine ikram etsin? anlayışı merasimlerde kendini nasıl gösteriyordu?-Düğünlerde duanın yeri neydi, dua..

Dünyada Mehmetçik

Dünyada Mehmetçik

Kafkasya’dan, Galiçya’ya, Medine’den Yemen’e, Çanakkale’den Süveyş’e hiçbir yerde yayınlanmamış fotoğraflar eşliğinde Mehmetciğin vatan, din ve namus mücadelesiOsmanlı Devleti 1.Dünya Savaşı’nda dünyanın nerelerinde kimlerle savaştı?Bağdat’ı almaya çalışan İngilizler Selman Pak Meydan Muharebesinde nasıl bozguna uğratıldı?Kut’ül Amara’da 20 bin İngiliz nasil esir edildi?Rusları durdurmak için Kafkas harekatına katılan birliklerimizin başına ne geldi?Kuzey..

İstanbul’lu Olmak

İstanbul’lu Olmak

Bir Taşına Bin Acem Mülkünün Feda Edilebileceği ŞehirYüzyılar boyunca nice büyük Medeniyeti İstanbul’u almaya sevkeden şeyler neydi?Peygamber Efendimiz (s.a.s), İstanbul’a neden özel bir ehemmiyet göstermişti?Şehri fetheden Osmanlılar burada nasıl bir su medeniyeti kurdular?Şehrin yeni sahiplerinin şevkatinden kuşlar bile nasiplerini nasıl aldılar?Bizans manastırları ile dolu olan bu şehir kısa sürede Osmanlı medreseleri ile nasıl donatıldı?Gladyatör döğü..

Mabed ve Mabed Medeniyeti

Mabed ve Mabed Medeniyeti

Mabedlerin Gerçek Fonksiyonlarıİslam’ın ilk Camisi neresidir ve hangi fonksiyonlara sahiptir?Mescid-i Nebevi’nin gelişim aşamaları nedir ve kimler eli ile gerçekleşmiştir?Mukaddes görülen yerlere cami inşa etmelerinin arkasında yatan sır nedir?Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in uzak diyarlara gönderdiği sahabeler, dünyanın hangi coğrafyalarına ne tür eserler bırakmışlardır?İslam Mimarisinde Emevilerin ve Şam Emeviye’nin yeri nedir?Yapıldığı günden bu yana tüm..

Ramazan Medeniyeti

Ramazan Medeniyeti

Ramazanlaşan insan, Ramazanlaşan Toplum, Ramazanlaşan şehirAsrı Saadette Ramazan Ayı nasıl geçer, Peygamberimiz bu ayda neler yapardı?Mescidi Nebevi’nin neresinde itikafa çekilir, Cebrail As. Ile nerede Mukabele yaparlardı?Diş kirası ne demekti ve tarihte en meşhur diş kirası vak’aları nasıl cereyan etmişti?Zengin ile fakiri iftar sofrasında yan yana oturtabilmek için nasıl bir yol tatbik ediliyordu?Osmanlı’nın eli ile meydanlar nasıl Ramazanlaşıyor, bura..

Tarihte Bakıpta Göremediklerimiz

Tarihte Bakıpta Göremediklerimiz

Sır Kapısı Bu Kez Tarihe Açılıyorİstanbul’daki Osmanlı türbelerinin hemen tamamı neden 8 gen inşa edilmişti?Kanuni Sultan Süleyman’in vasiyetinde, küçük bir sandukayı yanında kabre götürmek istemesinin ardında yatan sır neydi?Eba Eyyub El Ensari bugün ki türbesinde değilde avludaki çınarın altında mı yatmaktaydı?Bir çok tarihi yapımızda bulunan ve bugün bir ülkenin bayrağında yer alan 6 köşeli yıldızın ecdat tarafından önemsenmesinin sebepleri nelerdi?Mez..

Gösterilen: 1 ile 7 arası, toplam: 8 (2 Sayfa)