• Facebook
  • Twitter
  • İnstagram
  • Youtube
Peygamber Efendimiz’in İzinde Mekke

Her Taşı Nice Hatıraya Şahit

Hz.Adem’den Hz.İbrahim’e, Beni Kureyş’den 4.Murat’a kadar Kabe nasıl bir inşaat geçirmiştir?

Kabe çevresindeki revaklar Osmanlı yapısı mıdır?

Hacer’ül Esvet’in bilinmeyen özellikleri nelerdir?

Rük’nü Yemani köşesi diğer Kabe köşelerinden neden daha önemlidir?

Peygamberimizin Hz. Hatice ile yaşadığı ev bugün Mescid’i Haram’ın hangi kapısı civarındadır?

Mescid’i Haram’ın kapıları ve bize çağrıştırdıkları nelerdir?

Mekke’de, Peygamber Efendimiz’in hangi hanımları nerede yatmaktadırlar?

Peygamberimizin bir işaretiyle köklerini çıkarıp yürüyen ağaçtan , kutlu bir parmağın işareti ile ikiye bölünen ay vb. mucizeler Mekke’nin nerelerinde gerçekleşmiştir?

Hudeybiye Anlaşmasının yapıldığı yer Mekke yakınlarındaki en stretejik yerlerden biri midir?

Hz.Ebubekir, İbn-i Erkam ve Hz.Ali’nin evleri nerededir?

Mekke Fethinde Efendimiz şehre nereden girmiş, nerede boy abdesti almış ve Ebu Süfyan’a İslam ordusunu nerede seyrettirmiştir?

Osmanlıların Mekke Valilik binası, 2.Abdülhamid’in yaptırdığı kız okulu ve Osmanlı kışlası ne durumdadır?

Zemzem Kuyusundan, Hacer’ül Esved’e, Altın Oluk’tan, taşıma direklerine kadar Kabe ve mimari öğeleri nasıl bir öneme sahiptir?

Efendimiz nerede Gusül almış, Cinlere nerede tebliğde bulunmuş, yağmur duasına nerede çıkmıştır? Ebu Leheb’in ölüsü nereye atılmış, Haccac zulümlerini nerede gerçekleştirmiş, Efendimizin akrabaları üç yıl nerede zulme uğramışlar, Hz.Hubeyb nerede şehit edilmiştir?

Her taşın bir mukaddes hatırayı sakladığı bu Mukaddes Beldelerde gelin birlikte dolaşalım.

Programın İçerik Özeti: Mukaddes Topraklara ibadet maksatlı olarak nice insan gidiyor. Ama buralara giderken acaba nasıl bir yere gittiğimizi, orada bizi nelerin beklediğini detayları ile biliyor muyuz? Nice Peygamberin izinin bulunduğu, her bir köşesine Peygamber Efendimiz’den sahabeden hatıraların sindiği bu toprakları tüm bu detayları ile bilmek istemez miyiz? İşte bu programda Kabe’nin ve Mekke’nin tarihinden, Efendimiz’in yaşadığı mekanlara, Asrı Saadette meydana gelen bir takım olaylar ve geçtiği yerlere ait bilgiler verilmeye çalışılmaktadır. Her bir taşında nice anlam ve hatıranın olduğu Kabe ve Mescid-i Haram’dan sonra şehrin dışına çıkılır. Çünkü az ileride Hac güzergahları vardır. Mina, Arafat ve Müzdelife bize neler anlatır. Tarih içinde kimler kimler buraya gelmiştir. Efendimiz, vefa haccında buralara nasıl uğramış, hangi mekanları şereflendirmiş, sahabe ve ecdat burada hangi izleri bırakmıştır?