• Facebook
  • Twitter
  • İnstagram
  • Youtube
Kanuni Dünyaya Hükmeden Sultan
  • Kanuni Dünyaya Hükmeden Sultan

KanuniSultan Süleyman, sınırları üç kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğu’nusadrazamı, Sokullu Mehmet Paşa; kapudan-ı deryası, Barbaros; mimarı, MimarSinan; şeyhülislamı, Ebussuud Efendi; şairi, Bâki olan muhteşem kadrosuyla,yıllarca adaletle yönetti. Kimdi bu cihan sultanı? Nerede, nasıl ve kimlertarafından yetiştirilmişti? Bu yetişme sürecinde nerelerde kalmış ve hangivazifeleri yerine getirmişti? Buralarda hayatının ilerleyen safhalarınıetkileyen ne gibi gelişmeler olmuştu? Saltanat yıllarında hangi seferlereçıkmış, siyasi olarak nasıl bir mücadele sergilemişti? 

Televizyon ve gezi programlarıyla 7’den 70’e herkesetarihi sevdiren Talha Uğurluel,şimdi de Kanuni Sultan Süleyman’ı fethettiği beldeleri, bıraktığı eserleri,yaptırdığı kaleleri çektiği fotoğraflar eşliğinde anlatıyor. 

Uğurluel, Kanuni’nin çevresindeki insanları, ailesinive o günün dünyasını yakından tanıtarak tarih anlatımına taze bir solukgetiriyor. "Şehzadelik ve saltanat yıllarında Avrupa’da ve Asya’da neleroluyordu? Kimler, hangi devletleri yönetiyordu? Bu devletlerin gücü, amacı,planları neydi?" sorularının da cevabını veriyor. Bu mukayeseli inceleme,Kanuni ve kadrosunun hangi durumlarda neye göre nasıl bir tavır sergilediğini,nereye hangi amaçla sefer yapıldığını, alınan kararların gerekçelerini tüm açıklığıylaanlamanızı sağlıyor. 

TalhaUğurluel, Dünyaya Hükmeden Sultan Kanuni kitabıyla sizleriKanuni’nin doğduğu Trabzon’dan şehzadelik yaptığı Manisa’ya, padişah olarakgeldiği İstanbul’dan fetihlere çıktığı Avrupa’ya götürecek; Hürrem Sultan’danPargalı İbrahim’e, Mihrimah Sultan’dan Rüstem Paşa’ya kadar birçok tarihîşahsiyetin bilinmeyen yönlerini anlatacak…