• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
Kanuni Sultan Süleyman, Topkapı Sarayı ve Harem
 • Yavuz Sultan Selim ve Hafsa Sultan’ın Kanuni’nin yetişmesinde etkileri nelerdi?
 • Kanuni Kefe ve Manisa’ya sancak beyi olarak neden gönderilmişti?
 • Babası Mısır Seferine çıkarken devleti kime emanet etti?
 • Hocaları Zembilli ve Ebussuud Efendi ile ilişkileri nasıldı?
 • Babası Yavuz’un devlet kadrosu ile ilişkileri nasıl cereyan etti?
 • Babasının yarım bıraktığı hangi işleri üzerine alarak takip etti?
 • 46 yıllık yönetiminde devlet kararlarını nasıl alır ne şekilde uygulardı?
 • Mohaç Savaşı’ndan dönüşte yatağını dehlize serdirmesinin altında yatan şey Avupa Haçlı birliğini parçalamak için neler yaptı?
 • Martin Luter’i tanır mıydı? Hristiyanlığın parçalanmışlığında nasıl bir rol oynadı?
 • Kaptanı Deryalarına Uzak doğu ve uç Afrika’ya gitmeleri emrini neden verdi?
 • İstişare etmeden kararlara imza atmayan Kanuni öz oğlunu neden öldürtmek zorunda kalmıştı?
 • Karısı Hürrem Sultan ile ilişkileri nasıldı?
 • Yemen’den Macaristan’a dünyanın dört bir yanını nasıl imar etmişti?
 • İstanbul’a 40 çeşme sularını getiren, Süleymaniye Külliyesi ile bir şaheser ortaya koyan bu büyük insanın sanatkar yönü var mıydı?
 • Almanya Nürnberg Adalet Sarayının duvarına O’nun heykeli neden konmuş, Kanuni ünvanı neden verilmişti?
 • Ölürken küçük bir tahta sandığı mezarına koymaları vasiyetini neden yapmıştı?

Programın İçerik Özeti: 

Kanuni Sultan Süleyman hiç şüphesiz tüm dünyanın Muhteşem Süleyman olarak bildiği özel bir şahsiyettir. Elbette ki O’nu büyük yapan dönemindeki kadronun sağlamlığı ama O’nun da bu kadroya değer vererek koruyup istihdamlarını sağlamasında yatmaktadır. Peki böyle muvaffak bir kişilik nasıl yetişmişti? Hangi badireleri atlatmış, cadı kazanı bir dünyada, bir tarafta İran diğer tarafta dev bir Roma Germen İmparatorluğu ve Avusturya arasında nasıl başarı sağlamıştı. Askeri, siyasi, sanat ve kültürel hayatta zirvelerin yaşandığı bu tılsımlı dönemi ve lider şahsiyetleri gelin hep birlikte çözelim.