• Facebook
  • Twitter
  • İnstagram
  • Youtube
Videoyu izlemek için lütfen resmin veya başlığın üzerine tıklayınız.

Moğol Tarihi bilinmeyenleri ile hep bir cazibe merkezi olagelmiştir. Orta Asya'nın doğusunda Cengiz Han öncülüğünde bir araya gelen bu insanlar kısa sürede dünyanın önemli bir kısmını itaat altına almışlardı. Peki Moğollar kimdi ? Cengiz Han hangi millettendi ? Bu kadar ustaca nasıl savaşabiliyorlardı ? Sorular: 1- Cengİz Han Türk müdür ? Türk Tarİhİ İle neden İçlİ dışlıdır ? 2- Cengİz Han'ı bu kadar hızlı bİr şekİlde büyük bİr devlet kurmaya İten sebepler nelerdİr ? 3- O gün Orta Asya'nın en güçlü devletlerİnden bİrİ olan Harzemşahlarla, moğolların arası nasıl bozulmuştur ? 4- Cengiz Han'a karşı en çok savaşan lİderler kİmlerdİr ? 5- Orta Asya Türklerİ'nİn yaşadığı coğrafyalarda Cengİz Han'ın tutumu ne olmuştur ? 6- Askerİ anlamda Moğolların kısa bİr sürede bu kadar genİş bİr coğrafyada etkİlİ olmalarının sebeplerİ neydİ ? 7- Hülagu Hakkında bİlgİ verebİlİr mİsİnİz ? Anadolu'da ne İşİ vardı ? 8- Berke Han İle Hülagu'nun mücadele ettİğİnİ bİlİyoruz. Onlar amca çocukları oldukları halde neden savaştılar ? 9- Kösedağ Savaşı İle Selçuklulara üstünlük sağlayan Moğollar Anadolu'da nasıl bİr polİtİka güttüler ? 10- Önlerİne çıkan hemen bütün kuvvetlerİ yenen Moğolları kİmler durdurdu ? 11- Baycu Noyan gerçekte müslüman oldu mu ? Hz.Mevlana İle İlgİlİ okuduğum kİtapda bu yönde yorum vardı. 12- Moğollar gördüğümüz kadarı İle göçebe bİr toplum. Cengİz Han'ın da kesİn emrİ gereğİ hep çadır kültürünü sürdürmüşler. Bu kadar genİş coğrafyaları ele geçİren bu toplumun hİç eserİ yok muydu ? Bugünlere gelen bİr yapı bırakmadılar mı ?