• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
 • Google Plus
Önden Gelenler ve Mevlâna
 • Mevlana Hz.’nin babası Bahaeddin Veled Hz. ile Afganistan’dan Anadolu’ya doğru göçe başlamalarının sebepleri nelerdir?
 • Yolda nerelere uğramışlar, kimlerle görüşmüşlerdir?
 • Şam’da Muhiddin İbni Arabi Hz. nin misafiri olarak ne kadar kalmışlar, bu büyük zat, Bahaeddin Veled Hz. ve oğlu Mevlana için nasıl bir yorum yapmıştır?
 • Karaman’da başlarından neler geçmiş, Konya’ya kimler tarafından ne zaman davet edilmişlerdir?
 • Babasının arkasından Mevlana Hz.nin hocalığını kimler yapmış, Konya dışında hangi şehirlerde eğitimini sürdürmüştür?
 • Hz.Mevlana?nın üç dönemi nasıldır ve bu dönemlere damga vuran üç önemli şahıs kimdir?
 • Şems-i Tebrizi ile ilk kez nerede karşılaşmış, aralarındaki diyalog nasıl gelişmiştir?
 • Mesnevi’nin yazımı nasıl başlamış, Mevlevilik nasıl şekillenmiştir?
 • Sadreddin Konevi Hz. kimdir ve Mevlana Hz. ile nasıl bir ilişkisi vardır?
 • Moğol istilası günlerinde Mevlana Hz.nin Anadolu ve İslam Medeniyeti?ne ne gibi katkıları olmuştur?
 • Afganistan’dan Nişabur’a, Mekke’den Şam’a, Karaman’dan Konya’ya Mevlana’nın Anadolu’ya hareketi, Ferideddin Attar Hz.’den, Muhiddin ibni Arabi Hz.’ne, Şems-i Tebrizi’den, Selahaddin Zerkubi’ye, Hüsameddin Çelebi’den Seyyid Burhaneddin Hz.’ne Mevlana ve Mevlana’nın Dönemi bu programda.

Programın İçerik Özeti:

Bu program, Malazgirtle Anadolu’ya giren Türk İslam toplumunun birilerinin çarptırmaya çalıştığı şekliyle ne cahil, ne barbar olmadığı, aksine büyük bir ilim, ahlak ve sanat anlayışına sahip olduğu ve bu anlayışı yayarak Anadolu’da ilerlediğini ispatlıyor. Her gittikleri yere hapishaneler, işkencehaneler değil, okullar, mescid ve şifahaneler imar ederek ilerlediklerini gösteriyor. Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’ya yaptığı sponsorlukları, Melikşah’ın doğudaki külliyelerini, dört büyük beylik olan Saltuklulardan Artuklulara Anadolu’nun o muhteşem şekillenişini aşama aşama gözler önüne seriyor. Ahlat’tan Konya’ya nice kümbetin altında yatan o özel insanların sırrını anlatmaya çalışıyor. Ve derken Anadolu’nun Moğollar tarafından işgali ve herkes bu yeni yurdu terkederken kaçmayıp malını mülkünü okul kurmaya harçayan Sahip Atalar anlatılıyor. Sonra bu büyük kültür ile kültürlenen ve herbiri Anadolu insanı haline gelen Moğolları. Diyar-ı Rum denilen Bizans topraklarını Anadolu haline getiren, yaşatmak için yaşama anlayışları ile düşmanlarını bile dost yapan bize ait bu zihniyet ve mirası daha iyi kavrama adına Selçukluları bilmemiz gerekiyor.