• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
 • Google Plus
Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul’un Fethi
 • Edirne’de dünyaya gelen ve haşarı bir çocukluğu geçen Fatih Hocalarından nasıl bir eğitim almıştı?
 • Dört yaşında iken defterine karaladıklarının ne anlamı vardı?
 • Çok küçük yaşlarda bile gece yarılarına kadar neden harita üzerinde çalışma gereği duyuyordu?
 • Başkalarının uğruna can verdiği saltanat tahtını rahatlıkla nasıl bırakmıştı?
 • Çandarlı gibi padişahlığa aday bir veziri nasıl idare etmişti?
 • İstanbul’un Fethi için neler yapmış, Haçlı seferleri için hangi tedbirleri almıştı?
 • Trabzon Seferine çıkarken Uzun Hasan?ın annesi Sara Hatun?a sarfettiği ibret dolu sözleri neydi?
 • Çanakkale Truva’da ilk kazıları neden Fatih yaptırmıştı?
 • Homeros’un Destanını Latinceden okuyacak kadar bu dile vâkıf mıydı?
 • Roma Şehir Planını hiç bakmadan çizecek kadar Avrupa Şehirlerini yakından mı takip ediyordu?
 • Ortodoks Hristiyanlığın Merkezi İstanbul’u alan Fatih’in bundan sonraki Hedefi Katolik Hristiyanlığın Merkezi Roma’mı idi?
 • Fatih kimseye söylemediği ve daha Gebze’de iken vefat ettiği son seferini nereye yapacaktı?

Programın İçerik Özeti: 

Bir insanı büyük yapan sadece yaptıkları değil aynı zamanda yapmayı hayal ettikleridir der bir düşünür. İşte Fatih Sultan Mehmet’in tarifi. O öyle bir şahsiyettir ki hem yaptıkları çok büyüktür hemde yapmayı arzu ettikleri. Avrupa’yı iki parmağı arasında oynatan, aslında beylikten yeni yeni devlet olan Osmanlı’yı İmparatorluk seviyesine çıkaran ve nice gaileyi kahve içme rahatlığında çözebilen bir insandır Fatih Sultan Mehmet. Bunda hem çevresinin, hem yetiştirilme tarzı ve ortamlarının hemde zekasının büyük payı vardır. İstanbul’u öyle hassas bir ortamda fetedebilmek gerçekten kolay bir iş değildir. Aynı zamanda tam dibinde Trabzon Rum İmparatorluğu, yanında Akkoyunlu Sultanlığı, Memlüklüler ve seni yok etmek için nice planlar yapan haşin bir Avrupa. İşte tüm bu sıkıntıların üstesinden gelebilen kişi Fatih Sultan Mehmet’tir. O aynı zamanda tam bir eğitim insanıdır. Avrupa’nın nice kont ve düküne ait çocukları bir bir İstanbul’a getirtmiş ve Enderun’da itina ile okutmuştur. Yani bu devir Yavuz ve Kanuni devirlerinin muhteşemliğinde ciddi payı olan bir dönemdir. Fatih ve O’nun büyüklüğünü anlatmaya bu satırlar yetmez. Dünyada eşine az rastlanır bu lideri tanımak ve tanıtmak sanıyorum bugünün nice probleminin de çaresi olsa gerektir.