• Facebook
  • Twitter
  • İnstagram
  • Youtube
  • Google Plus
Anadolu’nun Fethi ve Selçuklular

Anadolu’nun Fethi ve Selçuklular

 

-İslamiyetle tanışan Büyük Selçuklular hükmettikleri topraklara nasıl bir hizmette bulunmuş, çevrelerini nasıl imar etmişlerdir ?

 

-Ardından çil çil kubbeler serpen bu ordu Anadolu’ya nasıl girmiş, hangi alanda izler bırakmıştır ?

 

-Melikşah’ın Anadolu’ya yaptığı sponsorluklar bugün önümüzde hangi yapılar olarak durmaktadır ?

 

-Malazgirt’ten beş sene sonra ilk tıp medreselerini kimler nereye kurmuşlardır ?

 

-Mardinden Harput’a kadar Artukluların elinde sarı küfeki nasıl şekillenmiştir ?

 

-Dünyanın yedi harikasından biri olmaya aday Divriği Külliyesi’nin ardında, Mengüceklere ait hangi incelikler yatmaktadır ?

 

-Alparslan’ın el verdiği Saltuklular, Erzurum ve civarını nasıl şekillendirmişlerdir ?

 

-Bugün hala Anadolu’nun en büyük Medresesi olan Çifte Minareli yapıyı hangi hanım yaptırmış ve neden kabrinin burada yeralmasını istemiştir ?

 

-Ahlat mezartaşlarından kümbetlerine bin yıllık mimari bize ne anlatmaktadır ?

 

-Kılıçarslan’dan Sultan Mesut’a İzzettin Keykavus’dan Alaaddin Keykubat’a ve Balak Gazi’ye, Haçlılara karşı muhteşem bir mücadele sergilenirken insanlık adına nice eser nasıl vücuda getirilmiştir ?

 

-Alaiye Tekfuru’nun kızı olan Mahperi Hatun, Alaaddin Keykubat’la nasıl evlenmiş, Türk İslam kültürüyle bezenmiş bu annemiz, hangi önemli eserlere imza atmıştır ?

 

-Selçukluların başkenti olan Konya, devrin büyükleri tarafından nasıl şekillendirilmiştir ?

 

-Moğolların Anadolu’yu istilası nasıl gerçekleşmiş, şehirlerimizi haraca kesen moğol valileri kısa bir süre sonra neden medreseler inşa etmeye başlamışlardır ?

 

-Herkes Anadolu’dan kaçarken Selçuklu veziri Sahip Ata çevresini neden medreselerle donatmaya çalışmıştır ?

 

-Pasinler’den Malazgirt’e, Melikşah’tan Keykubat’a, Emir Karatay’dan Sahip Ata’ya Anadolu’nun eğitimle fethi bu programda...

Programın İçerik Özeti:

Bu program, Malazgirtle Anadolu’ya giren Türk İslam toplumunun birilerinin çarptırmaya çalıştığı şekliyle ne cahil, ne barbar olmadığı, aksine büyük bir ilim, ahlak ve sanat anlayışına sahip olduğu ve bu anlayışı yayarak Anadolu’da ilerlediğini ispatlıyor. Her gittikleri yere hapishaneler, işkencehaneler değil, okullar, mescid ve şifahaneler imar ederek ilerlediklerini gösteriyor. Büyük Selçuklu Devleti’nin Anadolu’ya yaptığı sponsorlukları, Melikşah’ın doğudaki külliyelerini, dört büyük beylik olan Saltuklulardan Artuklulara Anadolu’nun o muhteşem şekillenişini aşama aşama gözler önüne seriyor. Ahlat’tan Konya’ya nice kümbetin altında yatan o özel insanların sırrını anlatmaya çalışıyor. Ve derken Anadolu’nun Moğollar tarafından işgali ve herkes bu yeni yurdu terkederken kaçmayıp malını mülkünü okul kurmaya harçayan Sahip Atalar anlatılıyor. Sonra bu büyük kültür ile kültürlenen ve herbiri Anadolu insanı haline gelen Moğolları. Diyar-ı Rum denilen Bizans topraklarını Anadolu haline getiren, yaşatmak için yaşama anlayışları ile düşmanlarını bile dost yapan bize ait bu zihniyet ve mirası daha iyi kavrama adına Selçukluları bilmemiz gerekiyor.