• Facebook
 • Twitter
 • İnstagram
 • Youtube
Mabed ve Mabed Medeniyeti
Mabedlerin Gerçek Fonksiyonları
 • İslam’ın ilk Camisi neresidir ve hangi fonksiyonlara sahiptir?
 • Mescid-i Nebevi’nin gelişim aşamaları nedir ve kimler eli ile gerçekleşmiştir?
 • Mukaddes görülen yerlere cami inşa etmelerinin arkasında yatan sır nedir?
 • Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in uzak diyarlara gönderdiği sahabeler, dünyanın hangi coğrafyalarına ne tür eserler bırakmışlardır?
 • İslam Mimarisinde Emevilerin ve Şam Emeviye’nin yeri nedir?
 • Yapıldığı günden bu yana tüm orjinalliği ile ayakta olan İlk İslam Mabedi Kubbet’üs Sahra mıdır?
 • Abbasiler ve Samarra Ulucami ile cami nasıl bir fonksiyon eda etmeye başlamıştır?
 • Fustat Amr İbni As Camisi ile başlayan minare geleneği ilerleyen zamanda nasıl şekillenmiştir?
 • İslam Sanatı’nın Türkler eli ile zirveye çıktığı, Tulunoğlu Ahmet’in bugün bile göz kamaştıran camisi nerede ve hangi üslupta inşa edilmiştir?
 • Ortadoğu’da en çok esere imza atan Nureddin Zengi’nin İslam Sanatı’na katkıları nelerdir?
 • Büyük Selçuklular Kışla Cami formu ile neyi hedeflemiştir?
 • Yivli Kubbeleri, boğum boğum minareleri, İğne ucu kadar işlemeleri ile sanatta yeni bir çığır açan Memlüklü Mimarisi Kalavun’dan Berkuk’a, Muhammed Nasır’dan Kayıtbay’a hangi eserleri ortaya koymuştur?
 • Artuklulardan Mengüceklilere, Saltuklulardan Danişmentlere Anadolu’nun ilk camileri nelerdir ve günümüze nasıl gelmişlerdir?
 • Anadolu Selçuklu Sanatında Caminin yeri nedir ve Konya’dan Sivas’a, Kayseri’den Malatya’ya, Sinop’tan Alanya’ya Diyar-ı Rum nakış nakış nasıl işlenmiştir?
 • Erken ve Yükseliş Dönemi Osmanlı Mimarisi Cami ve diğer külliye unsurlarında ne gibi yeniliklere imza atmış, İznik Hacı Özbek’ten İstanbul Süleymaniye’ye Osmanlı Sanatı Mabed Mimarisinde neleri hedeflemiştir?
 • Asrı Saadet’ten, Emevilere, Abbasilerden, Tulunoğullarına, Zengilerden, Eyyübilere, Selçuklulardan, Memlüklülere ve Osmanlı’dan günümüze Mabed ve Mabed Medeniyeti bu programda.

Programın İçerik Özeti: 

Bu programda Caminin İslam Sanatındaki gelişim süreci, kronolojik bir sıra izlenerek, ülke ülke bölümlere ayrılmış olarak sunulmaktadır. Cami ve diğer külliye unsurlarının zaman içindeki gelişimleri, topluma sundukları, hengi İslam toplumunun camiye ne şekilde yaklaştığı ve mimari olarak verdikleri destekler fotoğraf kareleri, gravür ve minyatürler eşliğinde sunulmaktadır. Programda dikkat çeken en önemli şey, İlk İslam Mescidinden günümüze yapıların plan şemaları, camiye yüklenen vazifeler ve bunun farklı coğrafyalarda, değişik ülke isimleri altında detaylı form ve süslemelerle sunulmasıdır. Oturduğumuz yerden, Medine?den, Şam?a, Bağdat’tan Samarra’ya, Kudüs’ten İsfahan’a, Halep’ten Konya’ya, Kahire’den İstanbul’a seyahat ederek İslam’ın muhteşem sanatlarını Mabed ve Mabed Medeniyetini izleyebilirsiniz.